Cơ sở 1 LÔ 15-17 CỤM CN NỘI HOÀNG-XÃ NỘI HOÀNG -HUYỆN YÊN DŨNG-TING BẮC GIANG ,VIET NAM
Cơ sở 2 Km1 – quốc lộ 3 – mai lâm- đông anh-Hà Nội
Mail  duongchuong89@gmail.com
Sđt1  01695106000
Sđt2  01256160777
Mã thuế
 2400767967